CÀI ĐẶT PHẦN MỀM ĐỌC TRÊN THIẾT BỊ ANDROID

 

Để đọc được sách trên các thiết bị Android, bạn phải cài đặt phần mềm đọc. Chúng tôi khuyến nghị bạn nên cài đặt phần mềm UBreader để đọc các sách điện tử trên Cổng thông tin Thanh tra nội vụ.

Cách thức cài đặt trực tiếp qua thiết bị Android như sau:

Cách 1: Bấm vào đây tải và cài đặt trực tiếp UBreader

Cách 2: Truy cập vào Google Play để tìm kiếm và cài đặt UBreader