CÀI ĐẶT PHẦN MỀM ĐỌC TRÊN THIẾT BỊ IOS

 

Để đọc sách trên thiết bị IOS, bạn cũng phải cài đặt phần mềm đọc cho thiết bị. Thông thường, các thiết bị IOS đều được cài đặt sẵn phần mềm đọc là iBooks và bạn có thể dùng phần mềm này để đọc các sách điện tử trên Cổng thông tin Thanh tra nội vụ. Nếu thiết bị chưa được cài đặt phần mềm này, bạn cần tiến hành cài đặt như sau;

Bước 1: Đăng nhập tài khoản Apple Store

Bước 2: Từ thiết bị đã được đăng nhập ID của Apple Store, nhập "iBooks" vào mục tìm kiếm, sẽ xuất biểu tượng của ứng dụng iBooks, sau đó tiến hành tải về và cài đặt trên thiết bị.