HƯỚNG DẪN ĐỌC SÁCH ONLINE BẰNG MÁY TÍNH

 

Để đọc sách online bằng máy tính, bạn cần thực hiện các bước sau:

Bước 1: Bấm memu Thư viện

Bước 2: Bấm chọn 1 cuốn sách bất kỳ để đọc.

Bạn cũng có thể bấm chọn các menu con bên trong menu Thư viện để mở nhanh các cuốn sách theo từng chủ đề